Publikacje oznaczone tematem:

Mężyński, Andrzej (1938- ). Biblioteki naukowe w Polsce w poszukiwaniu tożsamości

  1. Na marginesie artykułu Andrzeja Mężyńskiego: Biblioteki naukowe w Polsce w poszukiwaniu tożsamości
    [Remarks on Andrzej Mężyński's article: Biblioteki naukowe w Polsce w poszukiwaniu tożsamości (Polish Research Libraries in the Search for Their Identity)]

    Przegląd Biblioteczny 2006, R. 74, z. 1, s. 77-79