Publikacje oznaczone tematem:

Meyriat, Jean (1921-2010)

  1. The Evolution of the Researchers’ Bibliography: From Systematic Organization to Citation
    [Ewolucja bibliografii badaczy: od systematycznej organizacji do cytowania]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2019, nr 2a (114a), s. 94-106