Publikacje oznaczone tematem:

Metody etnograficzne

  1. Metody etnograficzne w bibliotekoznawstwie
    [Ethnographic Methods in Library Studies]

    Przegląd Biblioteczny 2018, R. 86, z. 3, s. 358-373