Publikacje oznaczone tematem:

Metoda etnograficzna

  1. Etnografia i jej wybrane zastosowania w badaniach bibliologicznych
    [Ethnography and Its Chosen Implementation in Book, Library and Information Studies]

    Przegląd Biblioteczny 2008, R. 76, z. 3, s. 405-417