Publikacje oznaczone tematem:

Metoda Delphi

  1. Metoda delficka w badaniach nauki o informacji i bibliotekoznawstwa w XXI wieku
    [The Delphi Method in library and information science research in the 21st century]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2009, nr 1 (93), s. 25-32