Publikacje oznaczone tematem:

Metatekst

  1. Przestrzeń informacyjna tekstu
    [Information space of a text]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2013, nr 1 (101), s. 20-36

  1. Zakres pola tematycznego dziedziny „wiedza o kulturze” w metatekstach dokumentów prezentujących kulturę w ujęciu diachronicznym
    [Range of the subject field of the discipline “knowledge of culture” in the metatexts of documents presenting culture in diachronic approach]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2002, nr 1 (79), s. 47-60