Publikacje oznaczone tematem:

Metadane opisowe

  1. Metadane biblioteczne w XXI wieku
    [Library Metadata in Twenty-First Century]

    Przegląd Biblioteczny 2010, R. 78, z. 2, s. 165-178