Publikacje oznaczone tematem:

Medycyna oparta na dowodach naukowych

  1. Evidence - based: nowa metoda analityczno-syntetycznego opracowania publikacji naukowych
    [Evidence - Based: New Method of AnalyticoSynthetic Indexing of Research Papers]

    Przegląd Biblioteczny 2007, R. 75, z. 2, s. 261-270

  1. The Cochrane Library jako przykład bazy typu Evidence Based Medicine
    The Cochrane Library as an example of an Evidence-Based Medicine database

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2010, nr 1 (95), s. 65-70