Publikacje oznaczone tematem:

Mecenat

  1. Mecenat kulturalny w Polsce. Z dziejów mecenatu kulturalnego w Polsce. Studia pod red. Janusza Kosteckiego. Warszawa: Bibl. Nar. 1999, 421 s.

    Przegląd Biblioteczny 2000, R. 68, z. 4, s. 327-329

  1. Patreon w bibliotece jako nowa forma mecenatu kultury
    [Patreon in libraries as a new form of culture Patronage]

    Przegląd Biblioteczny 2021, R. 89, z. 2, s. 163-172