Publikacje oznaczone tematem:

Mauer-Górska, Barbara. Biblioteki w ochronie i promocji zdrowia

  1. Barbara Mauer-Górska: Biblioteki w ochronie i promocji zdrowia. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego 2012, 238 s., 26 tab. ISBN 978-83-233-3399-9
    [Barbara Mauer-Górska: Biblioteki w ochronie i promocji zdrowia (Libraries in Health Protection and Promotion). Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego 2012, pp. 238. ISBN 978-83-233-3399-9]

    Przegląd Biblioteczny 2013, R. 81, z. 1, s. 56-58