Publikacje oznaczone tematem:

Matysek, Anna. Get Organized in a Visual Way!

  1. Anna Matysek, Jacek Tomaszczyk. (2019). Get Organized in a Visual Way! Personal Productivity System in Trello (eBook Kindle Edition). Dostępny w: Amazon.com
    [Zorganizuj się w sposób wizualny! System produktywności osobistej w Trello]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2020, nr 1 (115), s. 144-145