Publikacje oznaczone tematem:

Matczuk, Alicja. Polskie bibliografie nauk humanistycznych i społecznych do roku 1989

  1. Alicja Matczuk: Polskie bibliografie nauk humanistycznych i społecznych do roku 1989: historia i metodyka. Lublin: Wydaw. UMCS 2014, 469 s., ISBN: 978-83-7784-541-7
    [Alicja Matczuk: Polskie bibliografie nauk humanistycznych i społecznych do roku 1989: historia i metodyka (Polish bibliographies of humanities and social sciences until 1989: history and methodology). Lublin: Wydaw. UMCS 2014, pp. 469, ISBN: 978-83-7784-541-7]

    Przegląd Biblioteczny 2015, R. 83, z. 2, s. 263-267