Publikacje oznaczone tematem:

Maršakova-Šajkevič, Irina Vladimirovna (1941- ). Bibliometryczna analiza współczesnej nauki

  1. Bibliometryczne miary stanu i rozwoju nauki
    [Bibliometric measures of the current state and development of the science]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 1997, nr 1 (69), s. 85-88