Publikacje oznaczone tematem:

Maria Dembowska (Warszawa ; 2007)

  1. Maria Dembowska. W kręgu bibliografii, bibliotekarstwa i informacji naukowej
    [Maria Dembowska. A range of bibliography, library, and information science]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2007, nr 2 (90), s. 91-94