Publikacje oznaczone tematem:

Marcinkowska, Jolanta

  1. Jolanta Marcinkowska (11.04.1928 – 17.11.2016)

    Przegląd Biblioteczny 2019, R. 87, z. 1, s. 117-120