Publikacje oznaczone tematem:

Mapowanie nauki

  1. Rozwój metod mapowania domen naukowych i potencjał analityczny w nim zawarty
    [Development of the science domains mapping methods and its analitical potential]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2010, nr 2 (96), s. 41-51

  1. ScientoMiner ICR – moduł importu danych bibliograficznych z zasobów Crossref dla platformy Gephi
    [ScientoMiner ICR – The Plug-in for Importing Bibliographic Data from Crossref Resources to the Gephi Platform]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2018, nr 1 (111), s. 96-113