Publikacje oznaczone tematem:

Mamet, Piotr (1956- ). Język w służbie menedżerów

  1. Piotr Mamet: Język w służbie menedżerów - deklaracja misji przedsiębiorstwa. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego 2005, 348 s., ISBN 83-226-1489-6
    [Piotr Mamet: Język w służbie menedżerów - deklaracja misji przedsiębiorstwa (Language to the Aid of Managers - Stating the Company Mission). Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego 2005, pp. 348, ISBN 83-226-1489-6]

    Przegląd Biblioteczny 2007, R. 75, z. 1, s. 143-145