Publikacje oznaczone tematem:

Mądrość

  1. Digital Wisdom in Research Work
    [Cyfrowa mądrość w pracy badawczej]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2020, nr 2a (116a), s. 98-113