Publikacje oznaczone tematem:

Maciejewska, Łucja (1949-2020)

  1. Dorobek naukowy mgr inż. Łucji Maciejewskiej

    Przegląd Biblioteczny 2021, R. 89, z. 1, s. 122-125

  1. Łucja Maciejewska (1949-2020)

    Przegląd Biblioteczny 2021, R. 89, z. 1, s. 119-121