Publikacje oznaczone tematem:

Lwów (Ukraina)

  1. Historia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich biografiami jego twórców pisana
    [History of the Ossoliński National Institut told through the biographies of its employees]

    Oblicza współczesnej bibliologii : konteksty i transgresje / redakcja Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, Jacek Ladorucki, Warszawa–Łódź 2014, s. 359-380 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 151)

  1. Laus Urbium. Propagandowa funkcja tekstów zawartych w obrębie ramy wydawniczej
    [Laus Urbium. A propaganda function of texts within an editing framework]

    Bibliologia polityczna : praca zbiorowa, redakcja Dariusz Kuźmina, Warszawa 2011, s. 69-74 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 124)