Publikacje oznaczone tematem:

Logopedia

  1. Języki informacyjno-wyszukiwawcze a teoria i praktyka terminologii logopedycznej
    [Information retrieval languages and theory and practice of logopedics terminology]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2001, nr 2 (78), s. 126-128