Publikacje oznaczone tematem:

Łódzka Akademicka Sieć Biblioteczna

  1. Uczestnictwo bibliotek Łódzkiej Akademickiej Sieci Bibliotecznej w katalogu centralnym NUKAT
    [Libraries of Łódź Academic Library Network in NUKAT]

    Przegląd Biblioteczny 2004, R. 72, z. 3-4, s. 253-261