Publikacje oznaczone tematem:

Liternictwo

  1. Z historii pisma drukowanego w Polsce. Maria Juda: Pismo drukowane w Polsce XV-XVIII wieku. Lublin: Wydaw. UMCS 2001

    Przegląd Biblioteczny 2001, R. 69, z. 1-2, s. 139-140