Publikacje oznaczone tematem:

lingwistyka kwantytatywna

  1. Metoda ciągów definicyjnych – możliwości jej wykorzystania w systemach informacyjno-wyszukiwawczych
    [Method of definition sequences – prospects of its implementation in information retrieval systems]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 1998, nr 1 (71), s. 3-22