Publikacje oznaczone tematem:

Lille (Francja)

  1. Analiza funkcjonowania wybranych sektorów francuskiego bibliotekarstwa uniwersyteckiego na przykładzie Biblioteki Centralnej Uniwersytetu Charles-de-Gaulle-Lille III
    [Analysis of selected sectors of French academic librarianship on the example of the Central Library of Charles-de-Gaulle-Lille III University]

    Przegląd Biblioteczny 2008, R. 76, z. 4, s. 638-651

  1. Rozważania o polskiej książce i bibliotece szkolnej na emigracji na przykładzie środowiska uczniów ze szkoły polskiej w Lille
    [Discussion on Polish books and school libraries for the immigrants - example of the community of pupils of the Polish School in Lille]

    Książka, biblioteka, informacja w kręgu kultury i edukacji : praca zbiorowa, redakcja Elżbieta Barbara Zybert i Dorota Grabowska, Warszawa 2008, s. 273-279 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 104)