Publikacje oznaczone tematem:

Library of Congress Subject Headings

  1. Deskryptory formalne w Bibliotece Kongresu a tematy formalne w języku haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej i w języku KABA
    [The Library of Congress Genre/Form Terms for Library and Archival Materials and Genre/Form Headings in the National Library of Poland Subject Headings and KABA Subject Headings]

    Przegląd Biblioteczny 2014, R. 82, z. 4, s. 518-536

  1. Język haseł przedmiotowych KABA – wybrane problemy realizacji projektu
    [KABA subject headings system – selected issues of the project implementation]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 1997, nr 1 (69), s. 3-15