Publikacje oznaczone tematem:

Leszczyński, Grzegorz (1956- ). Magiczna biblioteka

  1. Grzegorz Leszczyński: Magiczna biblioteka. Zbójeckie księgi młodego wieku. Warszawa: Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej 2007, 208 s. ISBN -13:978-83-88581-31-1
    [Grzegorz Leszczyński: Magiczna biblioteka. Zbójeckie księgi młodego wieku (Magical Library. Rogue Books of Our Youth). Warszawa: Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej 2007, pp. 208. ISBN -13:978-83-88581-31-1]

    Przegląd Biblioteczny 2008, R. 76, z. 1, s. 162-165