Publikacje oznaczone tematem:

Lapbook

  1. Lapbook jako narzędzie promocji książki dla dzieci
    [Lapbooks as a New Marketing Tool for Children’s books]

    Przegląd Biblioteczny 2020, R. 88, z. 3, s. 375-385