Publikacje oznaczone tematem:

Kurkowska, Ewa Jadwiga (1972- ). Edukacja informacyjna w bibliotekach a rozwój społeczeństwa wiedzy

  1. Po raz kolejny o kompetencjach informacyjnych i potrzebie ich kształtowania
    [Once again about information literacy and the need of developing IT]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2012, nr 2 (100), s. 124-128