Publikacje oznaczone tematem:

Kurek-Kokocińska, Stanisława. O metodologię badań porównawczych czasopism bibliotekoznawczych i informacyjnych

  1. O większe znaczenie analiz ilościowych w bibliotekoznawstwie i informacji naukowej – wyjaśnienia w związku z artykułem Stanisławy Kurek-Kokocińskiej
    [For a higher importance of quantitative analyses in library and information science – explanations referred to the article by Stanisława Kurek-Kokocińska]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2003, nr 2 (82), s. 118-124