Publikacje oznaczone tematem:

Kuntze, Edward (1880-1950)

  1. „Poznańczycy”: Edward Kuntze, Stefan Vrtel-Wierczyński, Aleksander Birkenmajer i ich reformatorska polityka biblioteczna
    [The famous citizens from Poznań: Edward Kuntze, Aleksander Birkenmajer, Stefan Vrtel-Wierczyński and their reformative politics in librarianship as a source of inspiration for librarians]

    Oblicza współczesnej bibliologii : konteksty i transgresje / redakcja Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, Jacek Ladorucki, Warszawa–Łódź 2014, s. 415-444 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 151)

  1. Redaktorzy naczelni „Przeglądu Bibliotecznego”. Sylwetki
    Executive Editors of „Przegląd Biblioteczny”

    Przegląd Biblioteczny 2007, R. 75, z. 4, s. 489-507