Publikacje oznaczone tematem:

Kulturoznawstwo

  1. Biblioteki. Tożsamość. Kultura. Praca zbiorowa pod red. Iwony H. Pugacewicz, Elżbiety Barbary Zybert. Warszawa: Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 2013, 216 s. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka; 143. Prace Zakładu Bibliotekoznawstwa IINiSB UW; 8) ISBN 978-83-61464-91-4
    [Biblioteki. Tożsamość. Kultura. Praca zbiorowa (Libraries. Identity. Culture. A collection of essays). Ed. Iwona H. Pugacewicz, Elżbieta Barbara Zybert). Warszawa: Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 2013, pp. 216. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka; 143. Prace Zakładu Bibliotekoznawstwa IINiSB UW; 8) ISBN 978-83-61464-91-4]

    Przegląd Biblioteczny 2013, R. 81, z. 4, s. 522-524

  1. Zakres pola tematycznego dziedziny „wiedza o kulturze” w metatekstach dokumentów prezentujących kulturę w ujęciu diachronicznym
    [Range of the subject field of the discipline “knowledge of culture” in the metatexts of documents presenting culture in diachronic approach]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2002, nr 1 (79), s. 47-60