Publikacje oznaczone tematem:

Kulturowe ramy etyki

  1. Cultural Frames of Ethics, a Challenge for Information and Knowledge
    [Kulturowe ramy etyki. Wyzwania dla organizacji informacji i wiedzy]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2019, nr 2 (114), s. 23–39