Publikacje oznaczone tematem:

Kultura uczestnictwa

  1. Library 2.0 - rewolucja i przełom, czy kolejny etap rozwoju współczesnego bibliotekarstwa?
    [Library 2.0 - Revolution and Breakthrough or a Next Stage in the Development of Contemporary Librarianship]

    Przegląd Biblioteczny 2007, R. 75, z. 3, s. 354-365