Publikacje oznaczone tematem:

Kultura bezpieczeństwa

  1. The Information Science Context of Safety Culture

    Przegląd Biblioteczny 2019, R. 87, z. specjalny, s. 32-49