Publikacje oznaczone tematem:

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego (Białystok)

  1. Komputeryzacja procesów bibliotecznych i informacyjnych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
    [Computerization of library and information processes in the WBP in Bialystok]

    Automatyzacja bibliotek publicznych : praktyczne aspekty : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Białystok 26-28 X 1993 r., redakcja Janusz Nowicki, Warszawa 1993, s. 61-66 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 5)