Publikacje oznaczone tematem:

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

  1. Dziecko w bibliotece
    [Child in the library]

    Książka dziecięca 1990-2005 : konteksty kultury popularnej i literatury wysokiej : praca zbiorowa, redakcja Grzegorz Leszczyński, Danuta Świerczyńska-Jelonek, Mchał Zając, Warszawa 2006, s. 209-224 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 84)