Publikacje oznaczone tematem:

Książka pop-up

  1. Książka zabawka - ciągle nierozstrzygnięty problem z definicją pojęcia i wyodrębnieniem podtypów gatunku
    [Toy Books – Unresolved Problem of the Definition and Subtypes]

    Przegląd Biblioteczny 2020, R. 88, z. 4, s. 494-512