Publikacje oznaczone tematem:

Kryptolodzy

  1. Andrew Hodges: Alan Turing: Enigma. Z ang. przeł. Wiktor Bartol. Warszawa: Wydaw. Albatros Andrzej Kuryłowicz S.C., 2014, ss. 751. ISBN 978-83-7885-845-4
    [Andrew Hodges: Alan Turing: Enigma (Alan Turing: The Enigma ). Translated from English Wiktor Bartol. Warszawa: Wydaw. Albatros Andrzej Kuryłowicz S.C., 2014, ss. 751. ISBN 978-83-7885-845-4]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2015, nr 1 (105), s. 120-125