Publikacje oznaczone tematem:

Krój pisma

  1. Układ typograficzny
    [Typography of the book]

    Nauka o książce : antologia tekstów : praca zbiorowa, redakcja Dariusz Kuźmina, Marek Tobera, Warszawa 2006, s. 157-187 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 81)

  1. Z historii pisma drukowanego w Polsce. Maria Juda: Pismo drukowane w Polsce XV-XVIII wieku. Lublin: Wydaw. UMCS 2001

    Przegląd Biblioteczny 2001, R. 69, z. 1-2, s. 139-140