Publikacje oznaczone tematem:

Kristanova, Evelina (1970- ). Książka na łamach katolickich czasopism społeczno-kulturalnych w Polsce w latach 1945-1953

  1. Evelina Kristanova: Książka na łamach katolickich czasopism społeczno-kulturalnych w Polsce w latach 1945-1953. Łódź: Wydaw. UŁ 2013, 607 s. ISBN 978-83-7525-783-3
    [Evelina Kristanova: Książka na łamach katolickich czasopism społeczno-kulturalnych w Polsce w latach 1945-1953 (Books in Catholic Socio-Cultural Press in Poland from 1945 to 1953). Łódź: Wydaw. UŁ 2013, pp. 607. ISBN 978-83-7525-783-3]

    Przegląd Biblioteczny 2013, R. 81, z. 3, s. 351-354