Publikacje oznaczone tematem:

Krajowy Magazyn Danych

  1. Problemy organizacji działań w zakresie długoterminowej archiwizacji zasobów cyfrowych w Polsce
    [On Issues of Organizing a Long-Term Preservation of Digital Resources in Poland]

    Przegląd Biblioteczny 2010, R. 78, z. 4, s. 405-428