Publikacje oznaczone tematem:

Kossonoga, Jan (1894-1972)

  1. Od wileńsko-warszawskiego słownika tematów Adama Łysakowskiego do słownika Jana Kossonogi
    [From the Adam Lysakowski’s Vilnius-Warsaw subject headings dictionary to Jan Kossonoga’s dictionary]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 1999, nr 1 (73), s. 23-28