Publikacje oznaczone tematem:

Konwergencja cyfrowa

  1. Information Culture as a Socio-Cultural Practice: (re)Defining the Concept in the Context of Digital Convergence
    [Kultura informacyjna jako praktyka społeczno-kulturowa: (re)definicja pojęcia w kontekście konwergencji cyfrowej]

    Nauka o informacji w okresie zmian : koncepcje, metody, badania, praktyki, redakcja Barbara Sosińska-Kalata, Warszawa 2014, s. 207-216 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; nr 154)