Publikacje oznaczone tematem:

Konrad Zawadzki (Warszawa ; 2003)

  1. Konrad Zawadzki. Bibliograf, prasoznawca, varsavianista. Pod red. Romana Nowoszewskiego. Warszawa: Bibl. Publ. m.st. Warszawy 2003, 71 s., il. ISBN 83-87407-66-6

    Przegląd Biblioteczny 2003, R. 71, z. 4, s. 430-433