Publikacje oznaczone tematem:

Kongelige Bibliotek (Kopenhaga)

  1. Nowy gmach Biblioteki Królewskiej w Kopenhadze
    [New site of the Royal Library in Copenhagen]

    Przegląd Biblioteczny 2002, R. 70, z. 4, s. 331-338