Publikacje oznaczone tematem:

Komunizm

  1. Instytut Naukowego Badania Komunizmu w Warszawie (1930-1939): program, organizacja, zbiory, prace księgoznawcze
    [The Institute of Communism Research in Warsaw (1930-1939): scope, organisation, collections, bibliological studies]

    Bibliologia polityczna : praca zbiorowa, redakcja Dariusz Kuźmina, Warszawa 2011, s. 214-243 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 124)

  1. Szwajcarska Biblioteka Europy Wschodniej (SOB)
    [Schweizerische Osteuropabibliothek (SOB)]

    Przegląd Biblioteczny 1999, R. 67, z. 3, s. 167-168