Publikacje oznaczone tematem:

Komunikologia

  1. Nauka o informacji, bibliotece i komunikacji społecznej - dlaczego wspólnie? (Niektóre aspekty terminologiczne)
    [Information science, library science and social communication - why together? (Selected aspects of terminology)]

    Przegląd Biblioteczny 2003, R. 71, z. 1-2, s. 93-105