Publikacje oznaczone tematem:

Komunikatory internetowe

  1. Promocja literatury w Internecie
    [Promoting Literature on Internet]

    Przegląd Biblioteczny 2010, R. 78, z. 4, s. 460-475

  1. Środki naukowo-dydaktycznej komunikacji zdalnej środowisk akademickich
    [Remote Means of Scholarly and Educational Communication in Academic Communities]

    Przegląd Biblioteczny 2018, R. 86, z. 2, s. 234-255