Publikacje oznaczone tematem:

Komunikacja wiedzy

  1. Bariery w dzieleniu się wiedzą - przegląd literatury i próba klasyfikacji
    [Barriers in knowledge sharing - literature review and classification proposal]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2009, nr 2 (94), s. 51-69

  1. Knowledge communication – essential skill for workplace literacy
    [Komunikacja wiedzy – niezbędna umiejętność w zakresie kompetencji w miejscu pracy]

    Czas przemian – czas wyzwań : rola bibliotek i ośrodków informacji w procesie kształtowania kompetencji współczesnego człowieka : praca zbiorowa, redakcja Justyna Jasiewicz i Elżbieta Barbara Zybert, Warszawa 2014, s. 69-79 (Nauka, Dydaktyk